ژل بچه گیری زنبور عسل

ژل بچه گیری زنبور عسل

توضیح کوتاه
فرار بچه زنبورها از کندو یکی از معضلهای زنبورداران است. ژل بچه گیر با جلب زنبورها مانع از دور شدن زنبورها از کندو میشود. با این ژل و ساخت تله بچه گیر میتوان زنبورهای جدید را در نزدیکی زنبورستان وارد کندو کرد

توضیح کوتاه
فرار بچه زنبورها از کندو یکی از معضلهای زنبورداران است. ژل بچه گیر با جلب زنبورها مانع از دور شدن زنبورها از کندو میشود. با این ژل و ساخت تله بچه گیر میتوان زنبورهای جدید را در نزدیکی زنبورستان وارد کندو کرد
توضیح کامل

ژل بچه گیری زنبور عسل
همه زنبورداران با مشکل گرفتن بچه های تازه به دنیا آمده در فصل بهار مواجه اند! شاید در فصل بهار تجمع خوشه ای زنبورها بر روی یک شاخه درخت را از نزدیک دیده باشید.


زنبورها پس از ایجاد ملکه جدید یا همراه ملکه قدیمی در فصل بهار از کندو بیرون آمده و بر روی نزدیک ترین درخت مستقر می شوند
البته همیشه آنقدر خوشبینانه نیست! زنبورداران در مناطق با درختان بلند امکان دسترسی و گرفتن اصطلاحا بچه های جدید را ندارند. چون زنبورها تمایل به استقرار شاخه های بلندتر را دارند.


ژل بچه گیر با داشتن فرمونهای ملکه زنبور عسل سبب جلب زنبورهای اسکات میشوند. زنبورهای اسکات در بیرون کندو به دنبال جای مناسب برای زنبورهای تازه جستجو میکنند و بعد از پیدا کردن یک مکان مناسب آن مکان را به زنبورهای دیگر (با رقص معروفشان!) اطلاع میدهند و همگی به آن محل حرکت میکنند. زنبورهای اسکات یا پیشاهنگ پس از دریافت بوی ژل بچه گیر جلب آن شده و سپس سایر زنبورها را به سمت آن محل راهنمایی میکنند. زنبورهای اسکات ممکن است کیلومترها برای یافتن مکان مناسب پرواز کنند.

بعضی از زنبورداران یک کندوی خالی بالای یک درخت نزدیک کلنی های خود قرار میدهند تا احتمالا زنبورها وارد آن شوند. هرچند شانس این کار پایین است اما بعضی وقتها موفقیت امیز خواهد بود.

بعضی از شرکتهای تولید لوازم زنبور داری کندوهای مصنوعی و سبکی را ساخته اند که بتوان بچه زنبورها را در آن به دام انداخت. نصب یکی از این کندوهای سبک در یک مکان مرتفع لای به لای شاخه درختان و آغشته کردن آن با ژل یا اسپری بچه گیر میتواند در جلب زنبورهای اسکات بسیار موثر باشد. در شکل زیر یک نمونه از این کندوهای مصنوعی را میبینید.

همچنین زنبورهای اسکات مکانهای متعددی را به عنوان نقطه مناسب پیدا کنند. هر موقع 80 درصد زنبورهای اسکات برای یک مکان به توافق رسیدند کلنی از کندو خارج میشود. در غیر این صورت صبر میکنند تا 80 درصد زنبورهای اسکات یک مکان را تایید کنند. این جریان بیشتر از سه روز طول نخواهد کشید . بعد از این مدت مکان باید نهایی شود. بعد از اینکه زنبورهای اسکات به اجماع رسیدند پیشاپیش سایر زنبورها حرکت میکنند تا آنها را به نقطه مطلوب مورد نظر برسانند. البته همیشه انخاب مکان خیلی هوشمندانه نیست و مکانهای نامناسبی هم ممکن است انتخاب شود.


با آغشته کردن شاخه نزدیک کندو یا گذاشتن مقداری از این ژل در کندو احتمال فرار کردن زنبورها به نقاط دور دست کمتر شده و زنبوردار میتواند بدون زحمت زنبورها را وارد کندو کند.

دستور مصرف: مقداری از ژل را در اطراف کندوها برروی چند شاخه درخت نزدیک یا یک مکان مرتفع آغشته کنید مقداری هم داخل کندوی خالی آماده برای بچه گیری آغشته کنید. بدلیل اینکه مواد در هوا متساعد و تبخیر میشود هر سه روز یکبار این عمل را سرجای قبلی تکرار کنید. از مهر بچه گیر هم میتوانید استفاده کنید.

سوالات، تجربیات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنید