چگونه از رنگ گرده گل، گیاهان را شناسایی کنیم؟ روشی کاربردی برای شناخت گرده گلها

چگونه از رنگ گرده گل، گیاهان را شناسایی کنیم؟ روشی کاربردی برای شناخت گرده گلها ۱۲۰۱

نکات جدول تشخیص نوع گرده با استفاده از رنگ:

در این جدول رنگ گرده همه گیاهان وجود ندارد. چرا که هر گیاهی گرده زیاد تولید نمیکند. بعضی گیاهان بجای گرده شهد فراوان تولید میکنند. از لحاظ تکاملی اغلب گیاهی که گرده زیاد تولید میکنند شهد کمتری دارد و برعکس. استثنائاتی مثل بیدمشک هم وجود دارد. بید مشک بهترین نوع گرده برای زنبور است.

از طرفی گرده فراوان توسط گلهایی تولید میشوند که برای زنبور جذابیت ندارد مثل تیره گندم و کاج که با باد گرده افشانی میکنند. البته ارزش غذایی این گرده ها پایین است. یا گیاهانی که گل آنها سمی است و زنبور علاقه ای برای ملاقات آنها ندارد! مثل تیره خرزهره. بعضی از اجسام خارجی مثل زنگ سپیدار نیز بدلیل شباهت به گرده توسط زنبورها جمع آوری میشوند. این اسپورهای قارچی شب سیاه لاروها خواهند بود! با تمام هوش و زکاوت، زنبور قادر به تشخیص انواع گرده از هم نیست، پودر ذغال، خاک اره و زنگ از جمله مواردی است که زنبور ممکن است بجای گرده جمع کند. حتی بجای بره موم از قیر نیز استفاده میکند!

 

گیاهان نزدیک به اسامی فوق رنگ گرده مشابهی دارند. برای مثال رنگ گرده سیب و هلو و زرد آلو و آلبالو و ... تا حد زیادی مثل هم هستند. البته بعضی گونه های یک جنس هم تفاوت رنگ زیادی باهم دارند مثل گون که ممکن است گرده هایی با چند نوع تولید کنند. بعضی از گیاهان هم دارای اسامی مشابه هستند مثل گاوزبان که هنوز مشخص نیست منظور کدام گونه و جنس گیاهی مدنظراست!

بعضی از این گیاهان در فصل بهار یا اواخر زمستان رویش دارند و بعضی در تابستان و پاییز. بنابراین نوع گرده و ترکیب مواد آن متفاوت خواهد بود. با بررسی پوشش گیاهی منطقه میتوان بسیاری از این گیاهان گرده دار را شناسایی کرد.

بعضی از گیاهان مربوط به فلور ایران نیست و مربوط به سایر کشورها بخصوص آمریکای شمالی میشود.

تنوع رنگ گرده گل واقعا از شگفتیهای خلقت است. چرا که رنگ بسیاری از این گرده ها با رنگ گل آن گیاه هیچ شباهتی ندارد. رنگها و اسامی این جدول اصلاح شده است با اینحال محدوده رنگها تقریبی است و ممکن است بسته به گونه، محیط و شرایط تخمیری رنگها کمی از جدول فوق متفاوت شوند.

زنبورها با استفاده از ساختارهایی در پای عقبی خود بنام سبد گرده میتوانند گرده گلها را جمع کنند و به کندو بیاورند.

خلقت زنبورها طوری است که زنبور نر فاقد نیش و فاقد سبد گرده است. چون زنبور نر هیچ فعالیت تولیدی در کندو ندارد و در کندو به عنوان مفت خور شناخته میشوند! چرا که نه تنها شهد نمی آورند بلکه از غذای داخل کندو نیز مصرف میکنند.

 

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید